e59.c

enumの型が異なる
#ident	"$Id: e59.c.html 187 2006-05-17 05:23:14Z ono.mki $"
/*###21 [cc] 警告: BBB:e59: enumの型が異なります、演算子は "="%%%*/

typedef enum	{
    ka,   /*	花	*/
    chou,  /*	鳥	*/
    fuu,  /*	風	*/	
    get   /*	月	*/	
} enum_j1 ;

typedef enum	{
    syou,  /*	松	*/
    chiku, /*	竹	*/
    bai   /*	梅	*/
} enum_j2 ;		

enum_j1 kachoufuuget()
{
    return(ka) ;
}

int   main()
{
    enum_j2 syouchikubait =  kachoufuuget() ;

    return(0) ;
}

解説: 『花鳥風月』しか返さない関数の値を 『松竹梅』 しか取りえない変数で 受けるのはおかしい。